Meddelanden och notiser

Nästa månadsmöte:

Söndag 20 juni, kl 18:30, digitalt.

2021-06-05

Idag fyller Hammerdals IF 100 år! Den gången hette ordföranden Bernhard Lindholm, som varit initiativtagare och drivande i processen att skapa en bred idrottsförening i Hammerdal. Fram till 1921 fanns en mängd idrottsföreningar i bygden, men då med en klubb för varje idrott och nu var tanken att flera skulle inordnas under samma ledning. Bernhard Lindholm var ingen hammerdaling från början, utan inflyttad hälsingebo som kommit i kontakt med organiserad föreningsidrott innan sin flytt till Hammerdal. Att Lindholm blev HIF:s första ordförande är därmed logiskt. Vid det första mötet den 5 juni 1921 valde 23 personer att bli medlemmar. Detta första år var det dock bara fotboll som upptogs i verksamheten, men det skulle snart förändras... 

2021-04-27

Hammerdals IF höll årsmöte onsdag 14/4:

» Årsmötesprotokoll 2019, » Årsmötesprotokoll 2020

» Verksamhetsberättelse 2019, » Verksamhetsberättelse 2020

» Inkomna motioner

» Föreningens stadgar

2020-11-23

Inställt årsmöte! Hammerdals IF skulle haft årsmöte tisdag 24/11 kl 18:00 på Svartviken, men skjuts nu framåt. 

2020-11-19

Hammerdals IF följer kommunens rekommendationer med användande av Utrikeshallen gällande Covid-19. Enligt nuvarande bestämmelser är hallen stängd. Läs mer på kommunens hemsida.

Joelmässan
Våra idrotter: