top of page

Föreningsidé

  • Hammerdals IF vill med ett brett utbud erbjuda idrott och motion för alla.

  • Vi strävar efter att med utbildade ledare låta varje individ utvecklas utifrån sina förutsättningar.

  • Hammerdals IF arbetar utifrån en gemensam värdegrund.

  • Ett ökat samarbete inom föreningens sektioner skapar en god föreningskänsla.

  • Föreningen ska verka för goda kontakter med andra föreningar och aktörer i samhället.

 

I HAMMERDALS IF HAR VI KUL!

> Stadgar

> Policy

Många möjligheter, mycket glädje!

bottom of page