Kontakt                                Styrelsen 2020

 • Ordförande:

        Joakim Danielsson, 070-603 26 79

 • Sekreterare:

       Camilla Odelberg Broström

 • Kassör:

  Marit Nytomt Öhrberg

 • Ledamot:
  Marlene Blixt

 • Ledamot:
  Tina Lundholm

 

 • Suppleant:

       Petra Blomberg

 • Suppleant:

  Anders Stjernström, 070-311 33 22

 • Suppleant:
  Olle Westholm

 

Valberedning:
(Består av representanter från samtliga aktiva sektioner)

Innebandyn (Malle Blixt) sammankallande 2017

Hammerdals IF har ett bemannat kansli på Svartvikens IP.

Öppet:          måndagar - fredagar, kl 07:30 - 11:30.

E-post:          kansli@hammerdalsif.se

Telefon:       0644-102 06

Fax:               0644-102 06

Adress:         Häradsvägen 29, 833 41 Hammerdal

Kanslist:       Gunilla Thelin


   

Ansvarig för hemsidan:

Joakim Danielsson, 070-603 26 79

Vill du ha något publicerat eller har synpunkter, hör av dig!