top of page

Kontakt                                Styrelsen 2022

  • Ordförande:

        Joakim Danielsson, 070-603 26 79

  • Sekreterare:

       Tina Lundholm

 

  • Suppleant:

       Petra Blomberg

  • Suppleant:

    Anders Stjernström, 070-311 33 22

  • Suppleant:
    Olle Westholm

Hammerdals IF har ett bemannat kansli på Svartvikens IP.

Öppet:          måndagar-fredagar, kl 07:00 - 11:00.

E-post:          kansli@hammerdalsif.se

Telefon:        0644-102 06

Fax:               0644-102 06

Adress:         Häradsvägen 29, 833 41 Hammerdal

Kanslist:       Gunilla Thelin


   

Ansvarig för hemsidan:

Joakim Danielsson, 070-603 26 79

Vill du ha något publicerat eller har synpunkter, hör av dig!

bottom of page